Ban Chấp hành CĐCS tổ chức Hội nghị tuyên truyền Quy định 114-QĐ/TW, 117-QĐ/TW, 131-QĐ/TW, 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quy định 1308-QĐ/TU, Chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ban Chấp hành CĐCS tổ chức Hội nghị tuyên truyền Quy định 114-QĐ/TW, 117-QĐ/TW, 131-QĐ/TW, 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quy định 1308-QĐ/TU, Chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Lượt xem:

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-LĐLĐ, ngày 26/3/2024 của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Vĩnh Thuận về tuyên truyền Quy định 114-QĐ/TW, 117-QĐ/TW, 131-QĐ/TW, 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quy định 1308-QĐ/TU, Chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sáng ngày 06/4/2024, Ban Chấp hành CĐCS trường TH Vĩnh Phong 1 tổ chức hội nghị tuyên truyền các Quy định: + Quy định số 114-QĐ/TW, ngày... ...
Liên đội tổ chức Họp mặt Cháu ngoan Bác Hồ năm học 2023-2024

Liên đội tổ chức Họp mặt Cháu ngoan Bác Hồ năm học 2023-2024

Lượt xem:

Căn cứ Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi học 2023 – 2024 của HĐĐ huyện Vĩnh Thuận, chiều nay 10/5/2024 Liên đội tổ chức Họp mặt Cháu ngoan Bác Hồ cấp Liên đội lần thứ XIII năm học 2023-2024. Họp mặt Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ XIII năm 2024 diễn ra trong không khí thiếu nhi cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm... ...
Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023-2024

Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023-2024

Lượt xem:

       Thực hiện Công văn số 373/PGDĐT-THCS ngày 22 tháng 11 năm 2023 của Phòng GD&ĐT Vĩnh Thuận về việc tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng năm học 2023-2024; Nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, nâng cao tinh thần rèn luyện thể lực, giáo dục nếp sống văn hóa lành mạnh cho học sinh, đồng thời phát hiện,... ...