Tin tức giáo dục

HƯỞNG ỨNG ” TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2016″

HƯỞNG ỨNG ” TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2016″

                         Thực hiện kế hoạch số 142/KHLN-PGDĐT-PVHTT-HKH ngày 25/9/2016 của Phòng GD&ĐT, Phòng Văn hóa Thông tin và Hội khuyến học huyện Vĩnh Thuận. Sáng ngày 03/10/2016 trường...

Chuyên đề giáo dục

Lớp 1/3 duy trì thời gian phụ đạo học sinh yếu

Lớp 1/3 duy trì thời gian phụ đạo học sinh yếu

                Thực hiện theo chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường. Căn cứ vào tình hình thực tế của lớp 1/3 và kết quả phân loại học sinh đầu năm. Tôi...