Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
2397/QĐ-UBND 23/08/2022 Quyết định, Quyết định ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các Trường Mầm non, Trường Tiểu học, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở, Trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận
1985/QĐ-UBND 10/08/2022 Quyết định, Thông báo, Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
964/QĐ-UBND 06/06/2022 Quyết định, Thông báo, công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm học 2021-2022
589/QĐ-UBND 14/04/2022 Quyết định, Quyết định ban hành Quy chế nâng bậc lương trước hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận
946/QĐ-UBND 08/04/2022 Quyết định, Quyết định Phê duyệt Đề án "Tăng cường quản lý, xử lý rác thải, nước thải ở các khu đô thị, khu dân cư giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo"
Số 1480/QĐ-SGDĐT 16/12/2020 Quyết định, Quyết định về việc ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kiên Giang lần thứ XVIII, năm học 2020-2021
2084/QĐ-BGDĐT 27/07/2020 Quyết định, Thông báo, Quyết định Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
19 /QĐ-THVP1 22/11/2019 Kế hoạch, Quyết định, Thông báo, ĐIỀU LỆ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TRƯỜNG TH VĨNH PHONG 1 NĂM HỌC 2019-2020
19/2019/QĐ-UBND 04/11/2019 Quyết định, Quyết định Ban hành Quy định về việc xét, công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
2230/QĐ-UBND 30/09/2019 Quyết định, Thông báo, Quyết định về việc tặng Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
16/QĐ-UBND 29/07/2019 Quyết định, Quyết định về việc tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân đạt thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019
17/QĐ-UBND 29/07/2019 Quyết định, Quyết định về việc tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho tập thể và cá nhân đạt thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019
Trang 1 / 212»