Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
2084/QĐ-BGDĐT 27/07/2020 Quyết định, Thông báo, Quyết định Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
71/2020/NĐ-CP 30/06/2020 Nghị định, Nghị định Quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học.trung học cơ sở
15/KH-THVP1 30/11/2019 Kế hoạch, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHONG 1 GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 TẦM NHÌN 2025
19 /QĐ-THVP1 22/11/2019 Kế hoạch, Quyết định, Thông báo, ĐIỀU LỆ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TRƯỜNG TH VĨNH PHONG 1 NĂM HỌC 2019-2020
45/BC - THVP1 31/10/2019 Báo cáo, Báo cáo tổng kết Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở đơn vị năm 2019
..../KH-THVP1 15/10/2019 Thông báo, Kế hoạch kiểm tra giữa học kì I năm học 2019-2020
76/2019/NĐ-CP 08/10/2019 Nghị định, Nghị định Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
2230/QĐ-UBND 30/09/2019 Quyết định, Thông báo, Quyết định về việc tặng Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
12/KH-THVP1 25/09/2019 Kế hoạch, Kế hoạch tuyên truyền công tác thi đua khen thưởng năm học 2019-2020
11/KH-THVP1 22/09/2019 Kế hoạch, Kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng các điển hình tiên tiến năm học 2019-2020
12 /KH-THVP1 16/09/2019 Kế hoạch, Thực hiện quy chế công khai theo Thông tư 36/TT-BGD năm học 2019-2020
16/QĐ-UBND 29/07/2019 Quyết định, Quyết định về việc tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân đạt thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019
Trang 1 / 212»