Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
15/KH-THVP1 30/11/2019 Kế hoạch, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHONG 1 GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 TẦM NHÌN 2025
19 /QĐ-THVP1 22/11/2019 Kế hoạch, Quyết định, Thông báo, ĐIỀU LỆ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TRƯỜNG TH VĨNH PHONG 1 NĂM HỌC 2019-2020
45/BC - THVP1 31/10/2019 Báo cáo, Báo cáo tổng kết Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở đơn vị năm 2019
..../KH-THVP1 15/10/2019 Thông báo, Kế hoạch kiểm tra giữa học kì I năm học 2019-2020
76/2019/NĐ-CP 08/10/2019 Nghị định, Nghị định Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
2230/QĐ-UBND 30/09/2019 Quyết định, Thông báo, Quyết định về việc tặng Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
12 /KH-THVP1 16/09/2019 Kế hoạch, Thực hiện quy chế công khai theo Thông tư 36/TT-BGD năm học 2019-2020
16/QĐ-UBND 29/07/2019 Quyết định, Quyết định về việc tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân đạt thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019
17/QĐ-UBND 29/07/2019 Quyết định, Quyết định về việc tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho tập thể và cá nhân đạt thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019
18/QĐ-UBND 29/07/2019 Quyết định, Quyết định về việc công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho cá nhân đạt thành tích hoàn thành xuất sắc tiêu biểu nhiệm vụ năm học 2018-2019
26-KH/LĐTHVP1 12/10/2018 Kế hoạch, Kế hoạch triển khai Chương trình Rèn luyện đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh, năm học 2018-2019
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
Trang 1 / 212»