Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1985/QĐ-UBND 10/08/2022 Quyết định, Thông báo, Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
174/PGDĐ 22/07/2022 Công văn, Tăng cường công tác phòng chống dịch covid-19 và bệnh sốt xuất huyết
số 1971/SGDĐT-VP 14/07/2022 Công văn, về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng chống dịch covid-19
205/UBND-VP 12/07/2022 Công văn, tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm 2022
số 1933/SGDĐT-VP 11/07/2022 Công văn, về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022
Số 1932/SGDĐT-VP 11/07/2022 Công văn, về việc tuyên truyền và tham gia cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào Việt Nam năm 2022
964/QĐ-UBND 06/06/2022 Quyết định, Thông báo, công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm học 2021-2022
131/KH-PGDĐT 06/06/2022 Kế hoạch, Kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022
129/PGDĐT 06/06/2022 Công văn, Hướng dẫn thi đua khen thưởng năm học 2021-2022
27/BTG-TTCT-PGDĐT 02/06/2022 Kế hoạch, Thông báo, Kế hoạch phối hợp tổ chức lớp tập huấn đội ngũ biên tập viên, cộng tác viên các trang tin điện tử huyện Vĩnh Thuận năm 2022
125/PGDĐT-TC 30/05/2022 Công văn, Về đánh giá xếp loại chất lượng viên chức và đánh giá theo chuẩn nghề nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm học 2021-2022
27-HD/BTGHU 30/05/2022 Hướng dẫn sinh hoạt chính trị Nghị quyết 13-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Trang 1 / 41234»