Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
195/PGDĐT 16/08/2022 Công văn, Thông báo, về việc thực hiện một số hoạt động đầu năm học 2022-2023
643-CV/BTGTU 12/08/2022 Công văn, Thông báo, Tăng cường công tác tuyên truyền huy động học sinh đến trường năm học 2022-2023
174/PGDĐ 22/07/2022 Công văn, Tăng cường công tác phòng chống dịch covid-19 và bệnh sốt xuất huyết
số 1971/SGDĐT-VP 14/07/2022 Công văn, về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng chống dịch covid-19
205/UBND-VP 12/07/2022 Công văn, tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm 2022
số 1933/SGDĐT-VP 11/07/2022 Công văn, về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022
Số 1932/SGDĐT-VP 11/07/2022 Công văn, về việc tuyên truyền và tham gia cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào Việt Nam năm 2022
129/PGDĐT 06/06/2022 Công văn, Hướng dẫn thi đua khen thưởng năm học 2021-2022
125/PGDĐT-TC 30/05/2022 Công văn, Về đánh giá xếp loại chất lượng viên chức và đánh giá theo chuẩn nghề nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm học 2021-2022
26-HD/BTGHU 10/05/2022 Công văn, Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị ,tư tưởng về nội dung tácphẩm " Một số vấn đềl lý luận và thực tuyển về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017