Công Văn 643-CV/BTGTU ngày 12 tháng 8 năm 2022 của ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Tăng cường công tác tuyên truyền huy động học sinh đến trường năm học 2022-2023

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 643-CV/BTGTU
Ngày ban hành 12/08/2022
Loại văn bản Công văn, Thông báo,
Trích yếu Tăng cường công tác tuyên truyền huy động học sinh đến trường năm học 2022-2023
Xem văn bản Xem Online
Tải về