Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
..../KH-THVP1 15/10/2019 Thông báo, Kế hoạch kiểm tra giữa học kì I năm học 2019-2020
2230/QĐ-UBND 30/09/2019 Quyết định, Thông báo, Quyết định về việc tặng Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh