Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
195/PGDĐT 16/08/2022 Công văn, Thông báo, về việc thực hiện một số hoạt động đầu năm học 2022-2023
643-CV/BTGTU 12/08/2022 Công văn, Thông báo, Tăng cường công tác tuyên truyền huy động học sinh đến trường năm học 2022-2023
1985/QĐ-UBND 10/08/2022 Quyết định, Thông báo, Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
964/QĐ-UBND 06/06/2022 Quyết định, Thông báo, công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm học 2021-2022
27/BTG-TTCT-PGDĐT 02/06/2022 Kế hoạch, Thông báo, Kế hoạch phối hợp tổ chức lớp tập huấn đội ngũ biên tập viên, cộng tác viên các trang tin điện tử huyện Vĩnh Thuận năm 2022
15-KH/BCĐ 31/03/2022 Kế hoạch, Thông báo, Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết " Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"
2084/QĐ-BGDĐT 27/07/2020 Quyết định, Thông báo, Quyết định Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
19 /QĐ-THVP1 22/11/2019 Kế hoạch, Quyết định, Thông báo, ĐIỀU LỆ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TRƯỜNG TH VĨNH PHONG 1 NĂM HỌC 2019-2020
..../KH-THVP1 15/10/2019 Thông báo, Kế hoạch kiểm tra giữa học kì I năm học 2019-2020
2230/QĐ-UBND 30/09/2019 Quyết định, Thông báo, Quyết định về việc tặng Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
4458/QĐ-BGDĐT 22/08/2007 Quyết định, Thông báo, Quyết định về Ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong trường phổ thông.