Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
45/BC - THVP1 31/10/2019 Báo cáo, Báo cáo tổng kết Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở đơn vị năm 2019