BÁC HỒ CHÚC TẾT MẬU THÂN 1968

BÁC HỒ CHÚC TẾT MẬU THÂN 1968

Lượt xem:

https://drive.google.com/file/d/1bBqtG5jsmKHkvSK1Glm6PhymYnAPu6fR/view?usp=sharing ...
BÁC HỒ CHÚC TẾT NĂM 1956

BÁC HỒ CHÚC TẾT NĂM 1956

Lượt xem:

https://drive.google.com/file/d/1p9re-e5BtMTv8cQTHXBiEzK7Y8UqW0Vr/view?usp=sharing ...
BÁC HỒ CHÚC TẾT KỶ DẬU 1969

BÁC HỒ CHÚC TẾT KỶ DẬU 1969

Lượt xem:

https://drive.google.com/file/d/1obMNg1RkUVemGI9yH5u2mo6YuhZV3CLi/view?usp=sharing ...
BÁC HỒ NÓI CHUYỆN TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TOÀN QUỐC LẦN THỨ III NĂM 1961

BÁC HỒ NÓI CHUYỆN TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TOÀN QUỐC LẦN THỨ III NĂM 1961

Lượt xem:

https://drive.google.com/file/d/1l2hGFrpWx2sPcvePCecuGU4054wNWCWN/view?usp=sharing ...
DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC ĐẢNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM NĂM 1960

DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC ĐẢNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM NĂM 1960

Lượt xem:

https://drive.google.com/file/d/1PdB7F8P87sjTmawipV8oD_5e6QBbMekG/view?usp=sharing ...
BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP (Ngày 02/9/1945)

BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP (Ngày 02/9/1945)

Lượt xem:

https://drive.google.com/file/d/1XAm2GOuaNuh-KivKJnkXtriE2qN5Mig-/view?usp=sharing ...
HỒ CHỦ TỊCH NÓI CHUYỆN VỚI CÁC ANH HÙNG ĐƯỢC TUYÊN DƯƠNG (NĂM 1955)

HỒ CHỦ TỊCH NÓI CHUYỆN VỚI CÁC ANH HÙNG ĐƯỢC TUYÊN DƯƠNG (NĂM 1955)

Lượt xem:

https://drive.google.com/file/d/132Bv1y7Wh1Le6QWPAoK_M-Bc4fZHbX2W/view?usp=sharing ...
BÁC HỒ KÊU GỌI TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (17/7/1966)

BÁC HỒ KÊU GỌI TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (17/7/1966)

Lượt xem:

https://drive.google.com/file/d/132Bv1y7Wh1Le6QWPAoK_M-Bc4fZHbX2W/view?usp=sharing ...