Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
12 /KH-THVP1 16/09/2019 Kế hoạch, Thực hiện quy chế công khai theo Thông tư 36/TT-BGD năm học 2019-2020
26-KH/LĐTHVP1 12/10/2018 Kế hoạch, Kế hoạch triển khai Chương trình Rèn luyện đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh, năm học 2018-2019