Kế hoạch số 272/KH-PGDĐT, ngày 14/10/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Thuận về Nâng cao chất lượng giáo dục tại các trường phổ thông trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận từ năm học 2022-2023

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số 272/KH-PGDĐT
Ngày ban hành 14/10/2022
Loại văn bản Kế hoạch,
Trích yếu Kế hoạch Nâng cao chất lượng giáo dục tại các trường phổ thông trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận từ năm học 2022-2023
Xem văn bản Vui lòng đăng nhập để xem!
Tải về Vui lòng đăng nhập để tải về!