Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
76/2019/NĐ-CP 08/10/2019 Nghị định, Nghị định Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn