Hội nghị công chức, viên chức thống nhất nhiều chỉ tiêu quan trọng trong năm học 2020-2021

Hội nghị công chức, viên chức thống nhất nhiều chỉ tiêu quan trọng trong năm học 2020-2021

Lượt xem:

          Sáng nay, ngày 26 tháng 9 năm 2020, trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm học mới, tập thể Hội đồng sư phạm trường TH Vĩnh Phong 1 đã tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức năm học 2020-2021. Hội nghị diễn ra trong không khí trang trọng, sôi nổi với tinh thần dân chủ, đoàn kết của tập thể... ...