Số 1932/SGDĐT-VP ngày 11/7/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tuyên truyền và tham gia cuộc thi ” Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào Việt Nam năm 2022

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số 1932/SGDĐT-VP
Ngày ban hành 11/07/2022
Loại văn bản Công văn,
Trích yếu về việc tuyên truyền và tham gia cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào Việt Nam năm 2022
Xem văn bản Xem Online
Tải về