Liên đội tổ chức triển khai Đề án “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em, giai đoạn 2023-2027”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện theo hướng dẫn của HĐĐ huyện Vĩnh Thuận về việc hưởng ứng tham gia Đề án “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2023 – 2027”.

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi trường TH Vĩnh Phong 1 năm học 2023 – 2024. Ngày 12/4/2024, Liên đội đã tổ chức Hội nghị triển khai Đề án “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em, giai đoạn 2023-2027” cho BCH Liên đội.

Trong chương trình Hội nghị, Liên đội đã triển khai các chương trình, hoạt động cụ thể để triển khai các nội dung trong đề án, nhằm nâng cao nhận thức của các em học sinh đối với quyền và nghĩa vụ của trẻ em trong các vấn đề về trẻ em. Đồng thời tạo môi trường thúc đẩy sự tham gia của trẻ em vào những hoạt động, chương trình do tổ chức Đoàn, Hội, Đội thực hiện.

Tại chương trình đối thoại các em được cùng nhau trao đổi, thảo luận và được Chi đoàn nhà trường chia sẻ, trả lời những thắc mắc của các em về các nội dung như: Luật trẻ em, Phòng chống xâm hại trẻ em; Phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước; Phòng chống bạo lực học đường, bạo lực gia đình; tình trạng trẻ em lao động sớm; các điều kiện về vui chơi, học tập, đảm bảo an toàn cho các em,..và những vấn đề khác mà các em còn chưa rõ.

Qua đó, những ý kiến của các em đã thể hiện sự tự tin, độc lập suy nghĩ với đầy đủ tính năng động, sáng tạo, mạnh dạn dám nêu lên những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà các em đã quan sát, đã cảm nhận được.

Đồng thời, tạo điều kiện cho trẻ em có môi trường học tập, giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, được tham gia tìm hiểu về quyền và bổn phận của mình phù hợp với lứa tuổi và trình độ nhận thức, giúp trẻ em nâng cao tính tự giác, ý thức trách nhiệm của bản thân mình đối với sự phát triển của chính mình.

Đăng Nguyên