Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân năm 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Kế hoạch số 129-KH/HU, ngày 22 tháng 11 năm 2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về chỉ đạo thực hiện việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị huyện; Hướng dẫn số 05-HD/BTCHU, ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ban Tổ chức Huyện ủy, hướng dẫn thực hiện việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Thực hiện Công văn số 102-CV/ĐU, ngày 27 tháng 11 năm 2023 của Đảng uỷ Vĩnh Phong về việc Chỉ đạo thực hiện kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân năm 2023.  Hôm nay 11/12/2023, Chi bộ trường TH Vĩnh Phong 1 đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân năm 2023. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, có đồng chí Lê Văn Giàu – Ủy viên BTV Đảng ủy; Chỉ huy trưởng BCHQS xã Vĩnh Phong; Chỉ đạo chi bộ. Đồng chí Sử Thu Nhan-Bí thư chi bộ, cùng với sự có mặt của đông đủ 30/30 đảng viên trong Chi bộ trường TH Vĩnh Phong 1.

Hội nghị tập trung kiểm điểm, đánh giá chất lượng tập thể Chi ủy, cá nhân lãnh đạo cấp ủy và các đảng viên trong Chi bộ; phân tích những ưu điểm cũng như hạn chế, khuyết điểm trong năm 2023 và phương hướng, biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới.

Đ/c Sử Thu Nhan phát biểu khai mạc Hội nghị

Theo đó, năm 2023 Chi ủy lãnh đạo chi bộ thực hiện nhiệm vụ và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về nhiệm vụ chính trị; quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Chú trọng đổi mới nội dung sinh hoạt Chi bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên trong Chi bộ; đẩy mạnh đổi mới công tác tự phê bình và phê bình. Phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong chi bộ.

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết xếp loại tập thể Chi bộ và đảng viên năm 2023. Kết quả bỏ phiếu biểu quyết xếp loại chất lượng Chi bộ trường TH Vĩnh Phong 1: 100% đảng viên nhất trí đề nghị xếp loại Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, 27/30 đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 05 đảng viên được biểu quyết xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Giàu – Ủy viên BTV Đảng ủy – Chỉ huy trưởng BCHQS xã Vĩnh Phong đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ trường TH Vĩnh Phong 1 đã đạt được trong năm 2023. Qua đó đồng chí đề nghị, Chi bộ tiếp tục phát huy kết quả đạt được; triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới; đề ra các nhiệm vụ và giải pháp đổi mới phương pháp thực hiện nhiệm vụ; khen thưởng, biểu dương kịp thời những cá nhân có thành tích xuất sắc; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong năm 2024.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:


Hải Đăng