Chào cờ theo Nghi thức Đội tại Liên đội

Lượt xem:

Đọc bài viết

Lễ chào cờ không chỉ là giây phút thiêng liêng làm sống lại quá khứ đấu tranh hào hùng của các bậc cha anh đi trước đã hy sinh anh dũng để bảo vệ nền độc lập dân tộc mà còn khơi dậy lòng nhiệt huyết và khát vọng cống hiến của mỗi người. Qua đó góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Một buổi chào cờ theo Nghi thức Đội tại Liên đội

Việc tổ chức lễ chào cờ theo nghi thức Đội và sinh hoạt dưới cờ đầu tuần tại Liên đội được duy trì hiệu quả. Nhà trường đã xác định đây là hình thức sinh hoạt chính trị thiết thực, ý nghĩa nhằm giáo dục cho học sinh truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc, khơi dậy ý thức, trách nhiệm trong rèn luyện và học tập… Bên cạnh đó chào cờ theo nghi thức Đội nhằm rèn luyện cho đội viên ý thức tổ chức kỉ luật, tư thế, tác phong và tinh thần tập thể cho đội viên, nhi đồng nhằm tạo ra vẻ đẹp tính nghiêm chỉnh và sự thống nhất của tổ chức Đội. Nghi thức Đội được tiến hành thường xuyên trong mọi hoạt động rèn luyện của Đội để tạo thành thói quen, nề nếp tốt cho đội viên trong tổ chức Đội, góp phần mạnh mẽ vào việc xây dựng phương pháp giáo dục toàn diện, mang nét đặc trưng của Đội.

Để chuẩn bị cho lễ chào cờ đầu tuần, Liên đội đã chú trọng tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa của việc chào cờ, hát Quốc ca để học sinh hiểu và tập trung cùng hát trong lễ chào cờ, thể hiện tự tôn, tự hào dân tộc.