Khai mạc lớp tập huấn nâng cao kỹ năng quản lý trang Thông tin điện tử tại các đơn vị trường học

Lượt xem:

Đọc bài viết

            Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 28-KH/BTG-TTCT-PGD&ĐT, ngày 03/6/2020 giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện và Phòng GD&ĐT về việc tổ chức lớp tập huấn đội ngũ biên tập viên, cộng tác viên trang Thông tin điện tử huyện Vĩnh Thuận năm 2020. Sáng ngày 25/6, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Vĩnh Thuận đã khai mạc lớp tập huấn đội ngũ biên tập viên, cộng tác viên trang Thông tin điện tử huyện Vĩnh Thuận năm 2020

          Tham gia lớp tập huấn có hơn 73 học viên là các đồng chí lãnh đạo và Ban biên tập quản lý website các trường học trên địa bàn huyện; các đồng chí Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn; công tác viên trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

          Tại buổi khai mạc, các học viên đã nghe Th.S Võ Thanh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ-Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy-Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện chia sẻ những vấn đề cơ bản về lý thuyết và kỹ năng viết tin, bài trên Cổng, trang Thông tin điện tử. Đồng thời, các học viên được trao đổi, thảo luận về kinh nghiệm viết tin, bài và thực hành viết tin bài ngay tại lớp tập huấn.

Th.S Võ Thanh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ-Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy-Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện

Nghệ sĩ nhiếp ảnh-Nhà báo Danh Hiệp

          Thông qua lớp tập huấn đã giúp cho các đồng chí trong Ban biên tập phụ trách tin bài trang thông tin điện tử của các cơ quan đơn vị trong huyện nâng cao kiến thức, kỹ năng viết tin, bài, đảm bảo tính thời sự, hấp dẫn, chính xác để các trang Thông tin điện tử của đơn vị thực sự là kênh tuyên truyền, thông tin nhanh, hiệu quả đến đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện.

Hải Đăng