Công tác dọn dẹp vệ sinh đón chào năm học mới

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng nay, ngày 17 tháng 08 năm 2023 tập thể cán bộ giáo viên trường Tiểu học Vĩnh Phong 1 thực hiện công tác dọn dẹp vệ sinh sân trường, lớp học để chuẩn bị chào đón năm học 2023 – 2024.