Hội nghị thảo luận đánh giá lựa chọn sách giáo khoa sử dụng cho năm học 2023 – 2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhằm đảm bảo sự công khai, minh bạch, đúng pháp luật trong việc lựa chọn Sách giáo khoa lớp 4.

Đề xuất, lựa chọn Sách giáo khoa đảm bảo thuộc các danh mục Sách giáo khoa đã được Bộ giáo dục và Đào tạo phê duyệt, cho phép sử dụng; phù hợp với các nội dung các tiêu chí theo Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Việc lựa chọn các đầu sách phải đảm bảo tiêu chí phù hợp với đặc điểm kinh tế – xã hội của địa phương và phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học của nhà trường.

Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 3 năm 2023, Trường tiểu học Vĩnh Phong 1 tổ chức Hội nghị thảo luận đánh giá lựa chọn sách giáo khoa sử dụng cho năm học 2023 – 2024.

Đến dự với nhà trường trong buổi Hội nghị có Tổ kiểm tra của Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang gồm ông Nguyễn Thế Huynh – Chuyên viên phòng GDTH và GDMN Sở Giáo dục và Đào tạo, bà Trần Thị Thị Hằng – Hiệu trưởng trường TH Hòn Đất 1; Đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện có ông Ngô Việt Hùng – Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo; cùng Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Tổ trưởng tổ chuyên môn, đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường để thảo luận, dựa trên kết quả của các tổ chuyên môn đề xuất. Sau đó, lựa chọn 1 bộ SGK cho mỗi môn học; lập danh mục do nhà trường đề xuất sử dụng SGK lớp 4 và báo cáo về Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Thuận theo quy định.

Ông Nguyễn Thế Huynh-Chuyên viên Phòng GDTH&GDMN Sở GD&ĐT (bìa phải)

Bà Sử Thu Nhan-Hiệu trưởng trường TH Vĩnh Phong 1

Các thành viên trong Tổ lựa chọn sách giáo khoa lớp 4 báo cáo trước Hội nghị

Các thành viên trong Tổ lựa chọn sách giáo khoa lớp 4 báo cáo trước Hội nghị